Binukot

Binukot             Ginpamiud ni Leonita ang mga pinanid sang katsa. Sa isa ka patadyong, ginputos niya ang mga dagum kag may nagkalainlain nga duag sang mga hilo. Ang iban sa mga katsa nasugudan na niya bilang mga panubok nga amo ang paghingalan sang mga Bukidnon sa...

Korason Nga Ginborda Kag Iban Pa

Korason Nga Ginborda Kag Iban Pa Korason Nga Ginborda Pula ang suga apang Wala sila nagadulog. Sang habon kag tubig Ginakuha nila ang baho Sa ila mangin hagdanan. Wala ang Dios Nga Amay Sa ila pagasakaan. Pila lang ka tikang Ang banyo kag kama. Indi na kinahanglan Ang...