Ang Maalam nga Hukom

Ang Maalam nga Hukom Isa ka aga may nawigit nga pan de sal sa alagyan. Nakita ini sang duha ka pato nga nagapangita sang ila makaon. “Pan de sal! Nakakita ako sang pan de sal! Akon na ini!” siling sang una nga pato. “Indi!” siling sang ikaduha nga pato. “Ako ang una...