Sulat

Sulat   Daw indi ko pa mabaton nga sobre na lang ang nagaangot sa aton. Daw indi ko pa mabaton nga sa papel ko ginapangita ang imong nawong. Tingog mo ang mabatian ko sa pagsugod basa sang akon ngalan. Sa pagpanamyaw, ang kasubo nabatyagan ko sa liko sang mga...

Duha ka Binalaybay

Duha ka Binalaybay Kabugwason sa Riyadh Malawig ang lawod sang akon balintataw Sa paglayag ko sang handuraw sa imo Nagabalod ang kainit sang disyerto Nagapal-ok sang akon likod Sa nagatutod nga adlaw Nagalutaw ang imo dagway Samtang padayon ang akon pagbugsay Sang...

Dandansoy

Dandansoy [Gikan sa editor: Sini nga bulan sang Hunyo, pagahatagan sang lugar sang Tambubo Hiligaynon ang mga ulihing-tubo nga manunulat sang Bisayas Nakatungdan.] Dandansoy, palihog ako na ang kalimti ang imong luha s’akon, indi pag-uyangi ang aton nagliligad ‘padala...

Korason Nga Ginborda Kag Iban Pa

Korason Nga Ginborda Kag Iban Pa Korason Nga Ginborda Pula ang suga apang Wala sila nagadulog. Sang habon kag tubig Ginakuha nila ang baho Sa ila mangin hagdanan. Wala ang Dios Nga Amay Sa ila pagasakaan. Pila lang ka tikang Ang banyo kag kama. Indi na kinahanglan Ang...