Hari sang Bungsod

Hari sang Bungsod Gikan sa akon ginatindugan, makit-an ko na sila. Nagasinundanay sila sa kilid sang dayk pakadto sa akon ginahamtangan. Si Tiyo Doming ang nagapanguna, ginasundan san hepe sang pulisiya kag sang duha niya ka tinawo; dayon si Nanay, si Toto, si Inday...

Dungan Sa Laton

Dungan Sa Laton [Gikan sa editor: Sini nga bulan sang Hunyo, pagahatagan sang lugar sang Tambubo Hiligaynon ang mga ulihing-tubo nga manunulat sang Bisayas Nakatungdan.] [1/10] Manami ang nangin bugtaw ni Sophie subong nga aga. Ina bala nga daw may ara sang malipayon...

Binukot

Binukot             Ginpamiud ni Leonita ang mga pinanid sang katsa. Sa isa ka patadyong, ginputos niya ang mga dagum kag may nagkalainlain nga duag sang mga hilo. Ang iban sa mga katsa nasugudan na niya bilang mga panubok nga amo ang paghingalan sang mga Bukidnon sa...