Ang Maalam nga Hukom

Ang Maalam nga Hukom Isa ka aga may nawigit nga pan de sal sa alagyan. Nakita ini sang duha ka pato nga nagapangita sang ila makaon. “Pan de sal! Nakakita ako sang pan de sal! Akon na ini!” siling sang una nga pato. “Indi!” siling sang ikaduha nga pato. “Ako ang una...

Torbik

Torbik Nagaduladula na ang iya kalimutaw sa kakapoy kag katuyo sang mag-abut ang mga pulis sa balay nanday Boyaks. Nakibut  sia sa singgit sang nanay ni Boyaks. Kasubong sang ilaga sa nagapalapit nga kuring nga naglumpat sia sa bintana sang kusina kag nagdalagan. Sang...