Duha ka Binalaybay

by Sep 13, 2016Poetry (Binalaybay)

Kabugwason sa Riyadh

Malawig ang lawod sang akon balintataw
Sa paglayag ko sang handuraw sa imo
Nagabalod ang kainit sang disyerto
Nagapal-ok sang akon likod

Sa nagatutod nga adlaw
Nagalutaw ang imo dagway
Samtang padayon ang akon pagbugsay
Sang aton mga handom sa idalom
Sang mapaang nga langit

Agod sa aton paghaksanay

Magabugnaw ang adlaw.

Hangin

Sa pagtabon sang kasisidmon,
sa payag sang mga kabus,
gaingos ang dapya sang hangin
nga daw indi mapahim-us.

Hangin sa mapiraw nga sulu
makit-an ang pag-antus
sa landing sang mga nawong
nga madugay nga nagahipus.

Hangin, masakit ang magtulok
dira sa tion sang pagkaon,
ang pagtimu sang mapait nga isda
kag ginkinot nga kan-on.

Ikaw lang ang nakakita,
ikaw lang ang nakabati.
Indi na manugid sa iban
kay wala sing mamati.

Ihutik na lang sa mga kahoy
ang imo nakit-an,
sa mga sanga nga nagapanaghoy
sa likod sang kadudulman.

Share This